Främja psykisk hälsa – men vi ska ändå spara varje år

Skribenten tycker det är märkligt att politikerna säger sig vilja satsa på psykisk hälsa, samtidigt lägger ner gästhuset i Skellefteå.
Skribenten tycker det är märkligt att politikerna säger sig vilja satsa på psykisk hälsa, samtidigt lägger ner gästhuset i Skellefteå.

Insändare 25 januari 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna skriver på sin hemsida att främja psykisk hälsa, stärka psykiatrin och minska antalet suicid är högt prioriterade frågor för regeringen. På fem år har de statliga medlen mer än fördubblats. I årets budgetproposition föreslås ytterligare satsning och år 2022 ännu mer. De skriver att tillgängligheten på landsbygden behöver bli bättre. Trots dessa fina ord så ska vi spara varje år.

Vårdplatserna på psykiatrin i Skellefteå ska täcka behovet för hela Södra Lappland, Norsjö och Skellefteå kommun. Det är därför orimligt att stänga elva vårdplatser i en fungerande verksamhet som är billig i jämförelse med slutenvård eller intensivvård. Slutenvård är inte lämplig miljö för alla med psykisk ohälsa.

Covid-19 kommer att öka behoven då vi kommer få se negativa effekter på befolkningens psykiska hälsa. Vi såg redan innan covid en ökad ensamhet och nu ökar även våld nära relationer. Vi behövs och vi gör gott för så många.

Anställd

Ämnen du kan följa