Förvaring istället för stimulans

Signaturen Jenky skriver att äldre och sjuka behöver mer än förvaring.
Signaturen Jenky skriver att äldre och sjuka behöver mer än förvaring.

Insändare 6 november 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra kloka äldre har gått i pension som många framöver också ska göra. De hade jobb och har varit en stor del i samhället vi lever i nu och gjort stor skillnad för många. De hade en identitet, meningsfull vardag...livet som de själva valt med en del krumelurer på vägen.

En dag kom det smygande, krämpor av olika slag. Det kan vara att man glömmer spisen på, man tappar datum och tid men även namn på anhöriga vilket leder till att man isolerar sig. Man skäms för sina grodor. Det egna hygienen blir åsidosatt och man tappar aptiten, viktnedgång, depression, och sömnbesvär på toppen av det. Balansen är inte på topp så man snubblar lätt. Många av vännerna har gått bort och man är ensam.

Plötsligt slås alla framtidsdrömmar i kras, du ramlar och bryter nåt ben eller får en stroke Ilfart till sjukhuset där du blir omintetgjord. Det läggs inga större resurser på äldre inom vården. Du blir placerad på ett äldreboende, anhöriga försöker förmildra omständigheterna och säger att du bara är här tillfälligt, de ljuger. Du kommer att vara där till ditt sista andetag. Du är i behov av hjälp och stöd men inser inte detta själv, lever I din värld – att få komma hem till din trygga värld.

Att vara anhörig är också en roll som ska fyllas som inte är lätt. Därefter kommer det en frustration från den äldre och en fråga från den äldre. Varför är jag här? Jag vill hem.

Frågan från närstående är också – klarar du av det?

I detta skede vill jag återgå till det hjälplösa barnet- som vi alla kommer bli. Föräldrar som lämnar sitt barn på förskolan Det kan vara lika traumatiskt som att lämna sin mamma / pappa på ett äldreboende. I Grund och botten vill människan få sina behov tillgodosedda. Är ingen skillnad på förskolebarn, funktionsnedsatta och äldre. Hela gruppen behöver tillsyn, stimulans, aktivitet, Omvårdnad och kärlek. 

Bli sedda.  Bli hörda. Bli stimulerade och aktiverade.

I nuläget i dagsläget i äldreomsorgen är det förvaring, släcka bränder, det finns inte personal. Brist på kompetent personal, språkstörningar, lättja, oengangemang, och en känsla av maktlöshet, lägg till låg lön för det stora ansvaret man har.

Vad gör politikerna för oss på golvet? Ni borde samställa LSS, SOL och barnomsorgen. Förr eller senare kommer alla drabbas av snurriga tankar. Ge alla en chans.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa