Fortsätter det så här är älgen snart borta

Jag har svårt att tro att ansvariga utredare och politiker i Sveriges riksdag hade kunnat föreställa sig vad som skulle kunna hända när man tog beslutet gällande den nuvarande älgförvaltningen.

Skribenten är orolig över vad som händer i de svenska skogarna.

Skribenten är orolig över vad som händer i de svenska skogarna.

Foto: Heiko Jungo/NTB/TT

Insändare2021-12-06 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är det dags att länsstyrelser och Naturvårdsverket sätter ner foten och stoppar eländet, annars kommer Västerbotten att ha liknande scenario som Härjedalen där älgen snart är utrotad. Vissa kommuner har redan nu en svag älgstam och i vissa områden märks det tydligt, exempelvis runt Jörn. Fortsätter man i den här takten så är det snart likadant i alla inlandskommuner och kanske även Skellefteå.

Den mardröm som vissa jaktlag och jägare i Norrland fått utstå är tragiskt för Sverige. Sveaskog med flera har verkligen visat sitt sanna jag när man sparkat ut jägare från sina marker, jägare som man ansett inte skött sina åtaganden att slakta så mycket älg som det nu bara går. 

Att ett statligt bolag kan få bära sig åt på ett sådant sätt utan reprimand från styrelse och ägare är för mig en gåta då den negativa belysningen i media knappast kan ha varit bra för bolagen. Att man sedan följde upp det med annonskampanjer där jägare fått tala om hur bra Sveaskog är visar bara hur illa ställt det är.

Sedan funderar jag över om verkligen Skogsstyrelsen behövs? Skogsstyrelsens uppdrag är att se till att skogsägare följer Skogsvårdslagen men man blundar för de stora skogsbolagens synder, se SVT:s ”Slaget om skogen”. Skogsstyrelsen har ställt sig på
de stora skogsbolagens sida och det kanske inte är så konstigt när generaldirektören själv är stor skogsägare. 

Man hävdar att vi idag har mer betesskador än vid älgexplosionen på 1980-talet, vilket inte kan vara sant då älgstammen idag är ett minimum av vad den var på 1980–1990-talet. Hela tiden försvaras de stora skogsbolagen, hyggena blir större och större, vissa bolag hugger idag ned 60-årig skog utan reprimand och man undviker att kritisera bolagen när man fortsätter att plantera tall på kovallrika marker (granmark). Det har medfört att svampen Törskaterost är starkt utbredd i hela Norrland. Den kommer att medföra stora ekonomiska förluster även för oss små skogsägare.
Inlandsbo