Förskräckt medborgare: Myndigheter utan pandemiregler

Skribenten tycker att det är märkligt att inte myndigheterna följer pandemirestriktionerna.
Skribenten tycker att det är märkligt att inte myndigheterna följer pandemirestriktionerna.

För ett par veckor sedan hade jag ett ärende in på Skatteverket i Skellefteå, ett ärende som inte gick att göra via internet. Jag blev helt förskräckt!

Insändare 13 januari 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här har man samlat fyra statliga verk i samma lokal, Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Det första jag möttes av var en överfull ingång/trapphus. Öppnade sedan nästa dörr som leder in till den gemensamma lokalen för dessa fyra statliga verk. Om det var fullt utanför dörren, var det ingenting mot vad som mötte mig där inne. Folk satt i soffor och stolar samt stod runt golvet i grupper och väntade på sin tur. Blotta åsynen av detta fick mig att vända och skyndsamt gå ut därifrån.

Har bland annat besökt banker under rådande pandemi. Där har man på många olika sätt anpassat sig till de förhållande som råder. Allt ifrån att minimera antal kunder inne i lokalen till att markera stolar och soffor, allt för att hålla det avstånd som är rekommenderat av Folkhälsomyndigheten. Hur tänker de som chefar över dessa myndigheter när man trycker ihop så många verksamheter i en och samma lokal? Speciellt med tanke på att i alla fall två av dem har väldigt många besökare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Det vore nog på sin plats att även någon representant från Folkhälsomyndigheten flyttar in i denna gemensamma lokal på Bäckgatan, så kanske att det styrs upp och anpassas till vad som gäller i övriga samhället.

Förskräckt medborgare

Svar direkt

Statens servicecenter arbetar för att säkerställa att varje servicekontor anpassar antal besökare för kunna ge service på ett säkert sätt både för våra besökare och för servicehandläggare. Det är vår absoluta intention att besöken på våra servicekontor ska vara trygga, effektiva och säkra utifrån rådande omständigheter.

På flera av våra servicekontor har vi besöksvärdar för att antalet besökare inte ska överskrida den lokala besöksbegränsning som servicekontoret kan hantera. Kontoren ska ha tydliga avståndsmarkeringar och tydligt informationsmaterial om vad som gäller för besöket i lokalen. Det är olyckligt om vi vid detta besökstillfälle fallerat i antalet besökare och självklart ser vi över vad vi kan göra ytterligare för att besök på servicekontoret ska upplevas tryggt och effektivt.

Från den 11 januari gäller att antalet besökare som samtidigt befinner i ett av myndighetens servicekontor får vara högst 50. Kontorsområdescheferna ska genom lämpliga åtgärder säkerställa att ett maxantal besökare i lokalerna inte överskrids. Maxantalet beräknas på så sätt att varje besökare disponerar minst tio kvadratmeter av kundytan.

Paul Larsson, divisionschef medborgarservice, Statens servicecenter

Ämnen du kan följa