Förskola som stänger för utbildning – orimligt

Märkligt att samhällsbärande verksamheter som förskolan kan stänga för utbildning, anser skribenten.
Märkligt att samhällsbärande verksamheter som förskolan kan stänga för utbildning, anser skribenten.

I dag funderar jag över hur vissa verksamheter klarar av att bedriva akutsjukvård och hantera en pandemi utan en endaste kompetensutvecklingsdag. Samtidigt som förskolan mer eller mindre påtvingar 50 procent av Skellefteås föräldrar att stanna hemma – ofta från andra samhällsbärande yrken – för att ha sina utbildningsträffar.

Insändare 29 januari 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under en tremånadersperiod behöver vår förskola stänga tidigare tre dagar och ha två heldagar stängt för att diskutera verksamheten och för utbildning. Är det verkligen rimligt? Hur skulle det se ut om andra samhällsbärande yrken som polisen, hemtjänsten, brandkåren eller sjukvården skulle stänga ner sin verksamhet av den anledningen? 

Alla verksamheter har behov av att träffas för vidareutbildning och kompetensutveckling, men jag begriper inte varför man som samhällsbärande verksamhet inte kan träffas en kväll eller ha två eftermiddagar för att diskutera verksamheten. Att man valt att ha samma dagar för hela Skellefteå är också märkligt. Visst borde man kunna dela upp dessa träffar, både i tid och inom olika områden?

Och för att klargöra: Att uttrycka kommentarer som ”vill du inte vara hemma med ditt barn?” eller ”är det så farligt att vara extra ledig ibland” är att skuldbelägga istället för att diskutera sakfrågan. Vi föräldrar har rätt till arbete och studier. Det är en samhällstjänst som vi betalar skatt för. Oavsett vad man tycker om det så är vårt samhälle konstruerat så. Andra verksamheter är beroende av att vi dyker upp till våra jobb. Dessutom har vi föräldrar haft ett rekordår i vård av barn (vab) på grund av pågående pandemi samt ofta ställt upp och haft barnen hemma när det funnits svårigheter att bemanna förskolan.

Alternativet som presenteras från förskolan i händelse av att man inte kan vara ledig är inte ett alternativ. Det är inte etiskt rätt att skicka små barn till en helt ny miljö, bland ny personal och andra barn. Många av oss har inte heller möjlighet att ordna barnvakt då barnvakterna i fråga ofta tillhör riskgrupper för covid-19. Själv har jag haft en halv utbildningsdag de senaste tre åren, men fortsätter att bedriva en samhällsbärande verksamhet.

Sjuksyrran

Svar direkt

Vi förstår din upprördhet i den svåra situation som vi alla befinner oss i på grund av pandemin som råder. Utöver de två kompetensdagarna som för- och grundskolenämnden fattat beslut om finns det inga centrala beslut på fler dagar, utan det blir på rektorsnivå. 

Förskolan stänger inte under de två nämndsbeslutade kompetensdagarna utan alla som behöver förskola erbjuds detta.

Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola, Skellefteå kommun

Lena Löfstedt, biträdande avdelningschef förskola, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa