För lite fokus på demokrati i världen

Skribenten menat att demokratin är hotad i delar av världen.
Skribenten menat att demokratin är hotad i delar av världen.

Insändare 4 april 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt media är demokratin nu hotad och antalet demokratiskt styrda stater färre i världen. I Sverige som i övriga stater i världen är demokrati det självklara och enligt majoriteten av medborgarna det bästa styrelseskicket. Vad beror då hotet och minskningen på och varför skriker inte fler stater efter demokratiskt styrelseskick? Den frågan ventileras enligt min mening alldeles för lite i media och i väljarkåren.

I diktaturerna vill medborgarna gärna ha västvärldens välfärd men är minst sagt tveksamma till väst dekadenta livsstil. Öststaterna och de katolska länderna har genom sina ideologier, religioner med mera sådana värderingar, seder och bruk att de inte kan svälja väst syn på sekularisering, aborter, språkbruk, samkönade äktenskap etcetera.

Skall antalet demokratiska stater öka måste både EU och FN göra omtag och då fokusera på ursprungliga grundpelare som fredsprojektet, frihandel, frihet för medborgare, tjänster och varor att passera medlemsstaternas gränser, men naturligtvis med registreringstvång och krav att följa respektive lands lagar. Om exempelvis EU undantog värderingar, gamla seder och bruk, religionsfrågor och liknande skulle troligen EU fungera bättre i grundfrågorna och bli lockande att ansluta sig till.

Liberalen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa