För låg hastighet på Klockarbergsvägen

Skribenten tycker att hastighetsbegränsningarna är märkliga på Klockarbergsvägen.

Skribenten tycker att hastighetsbegränsningarna är märkliga på Klockarbergsvägen.

Foto: Patrik Johansson

Insändare2024-04-27 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är märkligt att Klockarbergsvägen som är byggd och klassad som huvudled skall ha en hastighet på 40 km/h på vissa sträckor och 60 km/h på en del. 40 km/h är en alldeles för låg hastighet. Det har ju inte blivit fler utfarter. Med en högre hastighet blir flödet bättre och fordon i korsningarna behöver inte vänta lika länge för utfart.

Polisen kontrollerar och bötfäller onödig många bilister helt i onödan på en huvudled för att förare inte kan tänka sig en så låg hastighet helt plötsligt. Politikerna borde ingripa och få en mer enhetlig hastighet på trafikleden.