Fler och fler demokratier rör sig mot diktatur

Insändare 22 oktober 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är svårt att förstå hur fascismen kunde komma till en maktposition i en gammal kulturnation som Sverige. Men ett scenario som sällan uppmärksammas är aristokratins roll i den framväxande fascismen och adelns sympati för elitistiska rörelser. 

Suveränitetstanken är fascismens ledande idé. Må det vara partiets, rasens eller folkets suveränitet, så är det den idé som är oförenlig med demokratins idé om en människans jämlika förhållande till de andra människorna i samhället. Alltså fascismen och nazismen (nationalsocialismen) är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Det vill säga statens behov är viktigare än folkets behov.

Resultatet från det senaste svenska valet signalerar tyvärr, att SD:s form av "illiberal demokrati" nu är accepterad i Sverige och SD får dessutom ett stort inflytande genom överenskommelsen med regeringspartierna utan att behöva ta eget ansvar. Notera även, allt fler demokratier rör sig i riktning mot diktatur. 

En våg av demokratisk tillbakagång pågår där allt fler länder blir mindre demokratiska och mer auktoritära. Det visar en ny studie från V-Dem-institutet vid Göteborgs universitet.

Putin gick bräschen för den autokratisering (nedbrytning av demokratier) som nu sveper över världen. Är det Sveriges tur härnäst?

Antifascisten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa