Fler har insett verkligheten om Nato

Skribenten menar att det inte föreligger något militärt hot från Ryssland mot Norden och att Sveriges ansökan om medlemsskap borde pausas.

Skribenten menar att det inte föreligger något militärt hot från Ryssland mot Norden och att Sveriges ansökan om medlemsskap borde pausas.

Foto: Olivier Matthys

Insändare2023-02-17 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nato-förespråkarna har varit hjälpta av Rysslands invasion och krig i Ukraina. Mycket höga företrädare för Nato och avlönade av Nato har utnyttjat krige för att genomföra ett snabbt ogenomtänkt säkerhetspolitiskt farligt svenskt-finskt medlemskap. Propagandan från Nato-företrädare mot rikspolitiker i både Sverige och Finland har varit enorm. 

Men till slut har allt fler medborgare, och troligen även politiker, i både Finland och Sverige börjat inse verkligheten; att det inte föreligger något ryskt krigshot mot specifikt Norden och att medlemskap i Nato inte är i brådskande, utan istället är en process som måste få ta tid och borde hanteras mer demokratiskt än hittills.

När det här skrivs, den 14 februari, visar Nato sitt rätta ansikte. När opinionen för Nato minskar. Och när hotet från Ryssland minskar. Så känner militärt USA-ledda Nato hotet att riskera missa sin nordiska front, med kärnvapen, mot Ryssland. 

Därför söks nu desperat påskyndande av hastigheten kring medlemskapsansökan, Genom att låta Finland snabbt gå före i kön för att sätta tryck på Sverige. Beteendet från Nato visar sanningen. Trots att Ryssland ej på lång sikt är något hot mot Norden. Så vill Nato hasta på om medlemskapet? Varför? Vad finns att försvara sig emot? Svar: Inget! 

Verkligheten är att Nato inte alls är en försvarsallians. Utan en krigsorganisation för offensiv krigföring. Det naturliga nu för Sverige-Finland hade varit att pausa ansökan om Nato-medlemskapet, för en ordentlig säkerhetspolitisk utredning.