Flagga för den svenska folkbildningen

Nationaldagen 2023 på Skansen då kungen delade ut flaggor till exempelvis Folkbildningsrådet.
Nationaldagen 2023 på Skansen då kungen delade ut flaggor till exempelvis Folkbildningsrådet.

Insändare 13 juni 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid firandet av nationaldagen på Skansen den 6 juni fick tio institutioner i vårt samhälle en svensk flagga av kungen. Den som sist fick denna äran var det som heter Folkbildningsrådet. De fördelar och följer upp statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Viktiga platser i vårt samhälle. 

New York Times hyllade 2020-02-24 folkbildningen med följande frågor: Vad gjorde de nordiska länderna så framgångsrika under 1900-talet? Välfärdsstaten? Fria marknader? Etnisk homogenitet? Svaret är folkbildning enligt en ledartext i New York Times.

Man pekar på de nordiska ländernas förmåga att göra det livslånga lärandet till en självklar del av samhällsbygget. Genom att satsa på folkhögskolor och andra folkbildningsinstitutioner gjordes bildning tillgängligt för alla, inte bara de rika.

Istället för att enbart fokusera på tekniska färdigheter som att läsa, skriva och räkna bygger folkbildningen även på att reflektera över komplicerade samband, exempelvis mellan individen, familjen och samhället. Brooks menar att bildning, till skillnad från utbildning, är en utvecklingsprocess som inte bara är intellektuell utan i högsta grad även själslig. Det är en process som främjar ett självständigt och holistiskt tänkande samtidigt som det ger näring åt känslor som ansvar, gemenskap och tillit.

Detta är så nödvändigt i dagens Sverige också. Och Skellefteå är rikt med sina tre folkhögskolor, Solvik, Medlefors och Edelvik.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa