Finsk JK klokare än svensk JK?

Skribenten tycker att Finlands JK har agerat bättre än Sveriges motsvarighet.

Skribenten tycker att Finlands JK har agerat bättre än Sveriges motsvarighet.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2024-05-04 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Först viktigt. Redan 8 maj läggs troligt propositionen om DCA-avtalet fram till riksdagen. Ja eller nej till 17 enligt mig offensiva amerikanska militärbaser i Sverige. Troligen även här i Västerbotten. Fortsatt medial tystnad från fredsvänner här lokalt. Avtalet sägs vara "bilateralt" men känns mer ensidigt endast svenska förpliktelser gentemot USA. Är helt skilt från Nato-medlemskapet. Riksdagens röstning om avtalet kan vidtas närsomhelst innan sommaren.

Vad har statliga JK, Justitiekanslern, med det här att göra? Jo, JK:s huvuduppgift är att för regering och riksdag kontrollera andra statliga myndigheters efterlevnad av Sveriges lagar och författningar. Där DCA-avtalets överlåtelse till amerikansk jurisdiktion inom svenska gränser skapar frågetecken. JK har även ansvar för yttrandefrihet och tryckfrihet. Som påverkas av sekretessen inom DCA-avtal och Nato-avtal.

I synen på amerikanska militärbaser inom landet skiljer sig tydligen Sveriges JK från Finlands JK. Sveriges JK har, som remissinstans, inte haft någon kritik alls mot det nu äntligen alltmer uppmärksammande DCA-avtalet. Finlands motsvarande JK har däremot, enligt Aftonbladet den 11/4, vågat ge sin regering åtminstone en öppen liten bakläxa kring tre punkter i Finlands motsvarande DCA-avtal med USA. Punkter som finske JK menar skulle redan i fredstid juridiskt minska Finlands suveränitet, självbestämmande. Finske JK menar att:

  1. Det är fel att eventuella brott som amerikanska militärer begår mot finska medborgare (även utanför militärbaser) skall hamna utanför finska jurisdiktion. Istället för finsk jurisdiktion lagföras och hanteras av USA.   
  2. Det är fel att USA själva, om de själva anser det befogat, får vidta egna åtgärder utanför militärbaserna för att skydda sin militära verksamhet. 
  3. Det är fel USAs militärer/personal skall kunna resa fritt ut och in i Finland utan någon kontroll av finska myndigheter.
     

Idag existerar en ovanligt osynlig myndighets-gemensam implementering inåt av Nato- och DCA-avtal. Som blivit faktiskt en propagandastark överhets massa mängder krigiska "långfingrar" mot vår svenska suveränitet, mot fredsarbete och mot vår politiska så viktiga demokrati.