Finns det en dold agenda för Näsudden?

Skribenten undrar vad det egentligen finns för planer för Näsudden.

Skribenten undrar vad det egentligen finns för planer för Näsudden.

Foto: Lars Andersson

Insändare2021-11-26 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 16 november läser vi i Norran att Wibax backar i frågan om tillstånd för tillverkning av natriumbisulfat, vilket skulle ha krävt en ändring av detaljplanen för området.

Det framstod i artikeln att kommunens sagesman och företaget ”krokat arm” i frågan, men Mark-och miljödomstolen ansåg att man bröt mot lagen. Kommunen och företaget håller inte med.

Marken är nu enligt tidigare fastställd detaljplan, inte för industri. Ändringarna i översiktsplanen gäller inte.

Nu dyker planer på att etablera sligupplägg på hittills orörd mark på Näsudden. Dessutom har det antytts att tillbakadragandet av detaljplaneändringen är tillfällig, en ny plan måste godkännas.

Ovanstående sammantaget väcks en fundering hos mig: Finns en större och hittills dold agenda att förvandla hela Näsudden till industri- och upplagsområde?

Fundersam