Får alla skolbarn den utbildning de har rätt till?

Jag är fundersam över hur jag som medborgare i Skellefteå kommun ska kunna lita på att dom förtroendevalda i kommunen garanterar att alla barn i kommunala skolor får den utbildning de har rätt till. Vilka uppföljningar görs och hur kvalitetsgranskas de?

Insändare 10 september 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För som jag har förstått det så funkar skolpliktsbevakningen så att alla elever ska ha en skolplacering och ett schema. Med hjälp av schemat ska lärare registrera frånvaro. Om en rektor då väljer att inte lägga ett schema på en elev eller meddelar sina lärare om att den här eleven ska inte gå hos oss längre så ni kan strunta i att hen finns på era listor så får eleven ingen frånvaro. Ingen annan uppmärksammar att eleven inte är på skolan eftersom eleven är placerad på en skola där ingen ger frånvaro för rektor har sagt att eleven inte ska vara där. Det innebär att eleven faller mellan stolarna. Har eleven då inte föräldrar som orkar bråka med kommunen, vilka ska hjälpa då?

Sen är jag bekymrad på hur man kan låta rektorer på kommunala skolor välja vilka elever som får gå på hens skola. Är det acceptabelt att en rektor säger till ett barn och hens vårdnadshavare att ni är inte välkommen på min skola utan att lämna över ärendet till sin chef eller en annan rektor?

Med detta vill jag säga att jag vet att detta pågår i Skellefteå kommun. Jag vet nämligen ett barn som är drabbat och inte fått vara på skola på mer än ett halvår innan skolavslutning. Han har ingen skola att gå till i höst. Hur många fler barn är drabbade? Hur tänker ni att detta ska förebyggas?

Markus

Svar direkt

Skellefteå kommun följer skollagen som säger att alla barn har skolplikt och rätt till utbildning. Inom skolan finns rutiner för att se till att skolplikten uppfylls, där man bland annat använder dokumentation och samverkan för att förhindra att elever ska få allt för stor skolfrånvaro. Verksamheten granskas av revisorer varje år, dessutom sker inspektion från den statliga Skolinspektionen. Nämnden har, utöver det, ett kvalitetsarbete och en intern kontrollplan som det fattas beslut om varje år.

Skulle det vara så att vi har ett systemfel någonstans så måste det naturligtvis åtgärdas. Elever bör så klart inte vara hemma en längre tid utan skolgång och om ett fel har uppstått bör det rättas till. Men en dialog om enskilda elever sker med berörda parter, inte i offentliga forum. Du är välkommen att höra av dig via kommunens kundtjänst om du är part i ärendet.

Lena Nilsson, chef myndighet och nämnd, utbildning och arbetsmarknad

Fredrik Stenberg, ordförande i för- och grundskolenämnden


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Läs mer!

Ny satsning på familjer • Uppstart till sommaren • ”Efter många om och men har vi lyckats hitta bra lokaler”

Ny satsning på familjer • Uppstart till sommaren • ”Efter många om och men har vi lyckats hitta bra lokaler”

Insändare: Skellefteå behöver en fotbollsskola

Skellefteå behöver en fotbollsskola
Visa fler
Ämnen du kan följa