Fantastiskt förslag om Bjuröklubb

Insändare 25 januari 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående insändaren den 17 januari 2022 om Bjuröklubbs hamn.

Bjuröklubb har förutom att ha varit en handelshamn också i mer än ett halvt århundrade varit en populär hamn för fritidsbåtar. Det har varit en perfekt hamn för såväl båtfolk på väg till och från Norrbotten, Höga Kusten, Österbotten, som för båtar från Kåge, Skelleftehamn och Bureå ute på kortare utflykter.

Eftersom lotshamnen numera är så uppgrundad att knappt båtar med 1,5m djupgående kommer in där så har färre och färre båtar under senare år valt Bjuröklubb som natthamn.

Insändarens förslag om att den rivningshotade hamnen ska rustas upp är helt fantastiskt. Om man kan bygga om kajen så att även mindre lägre båtar kan lägga till där skulle det bli perfekt. Klubben skulle kunna bli det populära utflyktsmål det en gång var. Båtfolk uppskattar också musikkvällar och andra event. 

Bjuröklubb är värt ett besök, även sjövägen. Om lotshamnen skulle få bättre djup vore det helt fantastiskt.

Eva Johansson


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa