Faktorer som kan påverka negativt vid industrialisering

Skellefteå ska vara ett exempel för andra när det gäller hållbarhet, men det finns punkter som kan vara bekymmersamma.

Barackboende istället för inflyttning är något som skribenten ser som ett presumtivt problem när Skellefteå växer.

Barackboende istället för inflyttning är något som skribenten ser som ett presumtivt problem när Skellefteå växer.

Foto: Wilhelm Sandelin Anton

Insändare2023-04-10 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Helena Renström, blivande ansvarig för Expo 2026, ska Skellefteå vara ett hållbart exempel för andra delar av världen. Expo 2026 ska visa på olika hållbara lösningar i olika delar av samhället. Jag väntar med spänning på vad man kommer fram till, men lite bekymrad blir jag då inga områden är bestämda än. En tröst är att man äntligen börjar prata med kommuninnevånarna.

Det finns många påverkansfaktorer vid nyindustrialisering. Jag tar upp nio som jag tror jag bli mest bekymmersamma.

1. Staten passiv. Inget stöd. Kommunen får dra hela lasset.

2. Den demografiska effekten negligeras, den ger inga intäkter.

3. Överskottsmålen drabbar välfärden. Politikerna väljer bort skattehöjning, ökar inte upplåningen Återstår att skära i välfärden. Exempelvis Skellefteå höjer besparingen på välfärden från 2 procent till 3 procent.

4. Skellefteå kommun konkurreras ut av externa arbetsgivare. Märks redan.

5. ”Fly in, fly out”. Ingen boendeetablering, ingen skatt, får barackområden.

6. Skatter, statsbidrag släpar efter, eftersom bostadsbyggandet inte hinner med.

7. Den sociala hållbarheten försvagas på grund av omflyttning i samhället. Segregationen förstärks, försummat eftersläpande föreningsliv ger en försenad föreningsintegration.

8. Den ekologiska hållbarheten försämras på grund av hårdexploatering. Går mera vatten, mera avfall, ökad trafik, mera utsläpp.

9. Den ekonomiska hållbarheten försvagas, om industrin flyttar. Kommunkoncernen har lånat mycket pengar.