Få igång persontrafik på Skelleftebanan igen

Stationshuset i Skellefteå, där skribenten gärna skulle vilja se persontrafik igen.

Stationshuset i Skellefteå, där skribenten gärna skulle vilja se persontrafik igen.

Foto: Lars Westerlund

Insändare2023-04-12 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skelleftebanan (Skelleftehamn–Skellefteå centrum–Bastuträsk) är en existerande järnväg som idag bara bär godstrafik. Vad är problemet att sätta igång denna med persontrafik?

Måste vara relativt enkelt att iordningställa på- och avstigningsplatser, i vissa fall finns redan grunden sedan tidigare. För Skellefteå centrum går det att nyttja den gamla stationens baksida och endast fixa till att av- och påstigning kan ske. Behovet är ej att göra något helt nytt i dagsläget utan endast så en säker av- och påstigning kan utföras. Den nya får vänta till Norrbotniabanan kommer förbi.