Ett skrytbygge på Campus är helt fel prioritering

Skola, omsorg och annat blir eftersatt – ändå prioriteras ett nytt skrytbygge i Skellefteå.

Skribenten är inte nöjd med planerna på ett nytt bygge vid Campus.

Skribenten är inte nöjd med planerna på ett nytt bygge vid Campus.

Foto: Lars Andersson/Link Arkitektur

Insändare2024-02-22 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ytterligare ett skrytbygge av Skellefteå kommun på bekostnad av skola, äldreomsorg och sjukvård. Skellefteå kommun håller på att prioritera bort invånarna i kommunen.

Vi skall gå och cykla till jobbet på oplogade cykelvägar. De skall minskas med personal på skolor. Äldre som behöver boende skall bo hemma, med hjälp av anhörig, som ofta är äldre och är helt utsliten innan det bereds en plats på särskilt boende.

Nu är det dags att vi invånare börjar protestera mot dessa felprioriteringar som görs. Prio ett är att vi ska ha en fungerande skola, där barnen får den hjälp som behövs för att klara godkända betyg och att lärarna orkar med jobbet, och orkar fortsätta det svåra jobb dom har att stötta eleverna.

I äldreomsorgen är det också ett eftersatt behov. Höj löner och status för anställda så det blir attraktivt att jobba i vården. Snöröjning är under all kritik, folk som cyklar och går till jobbet är slut innan dom kommer fram.

Nej gör om och gör rätt, låt pengarna i första hand gå till skola, vård och omsorg, blir det pengar över kan det gå till planerade byggen.
Sist men inte minst, gör säkrare kalkyler vid byggen, så vi slipper att se dessa fördyringar.