Ett övervakningssamhälle är inte rätt lösning

Insändare 16 december 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska medborgarnas digitala korrespondens och innehåll i molntjänster kunna avkrypteras, öppnas och granskas av artificiell intelligens för att avslöja exempelvis övergrepp mot barn? Frågan avgörs just nu i EU. 

Den som läst Orwells bok “1984”, som skrevs redan 1948, ser nu profetian förverkligad utan alltför högljudd klagan. Förslaget skapar möjligheter för total övervakning, hög risk för feltolkningar, försvagad kryptering som kan utnyttjas av kriminella, och går tvärtemot mänskliga rättigheter. 

Eftersom Sverige är ordförandeland i EU, första halvåret 2023, har svenskarnas inställning betydelse, och därför bör frågan genomgå nationell debatt. Hur kan det vara att brottsbekämpning enbart tycks vara möjligt genom en övervakningsstat likt Kina? Är det inte ett bevis på ytterst låg kreativitet och kompetens? 

Hur vore det om vi byggde ett proaktivt samhällssystem där vi gemensamt utvecklar vishet i hela befolkningen så att människors psykiska och fysiska hälsa ligger på topp och grogrunden för alla typer av brott minimeras? Det är fullt möjligt att uppnå och skulle minska många andra samhällsproblem och faktiskt också skapa ett livsbejakande samhälle. 

Det verkar inte finnas brist på information och kunskap, men förmågan att använda kunskapen, det vill säga vishet, verkar det vara stor brist på. Sverige är tyvärr inte längre det föregångsland som vi länge varit stolta över. Därför behöver vi starta en nationell dialogprocess, kanske genom studiecirklar, där hela befolkningen är involverad, för att revitalisera vår värdegrund, insikt och kreativitet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa