Ett kontantlöst samhälle utan ett uns av privatliv

Visst är digitala betalningsmedel smidiga, men vi kan få betala med den personliga integriteten

Insändare 11 januari 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad är pengar? ”Pengar är vad medborgarna i ett samhälle kommer överens om att pengar ska vara. Genom historien har vi använt allt från snäckor till stora stenar och ädla metaller som pengar för att förenkla handel och konsumtion,” är Sveriges Riksbanks definition.

Vad är pengar och hur skapas de? Enklast är att börja med att göra en åtskillnad mellan:

Centralbankspengar (vilket utgörs av kontanter, sedlar och mynt som har utgivits av Riksbanken) och å andra sidan privata bankpengar som skapas genom utlåning, där kapitalbaskravet för nuvarande ligger på 8 procent. Vilket i praktiken innebär att de privata bankerna till stor del skapar nya pengar med hjälp av skulder utan någon backning av något fysiskt som har ett reellt värde, såsom guld och silver. Däremot så har de privata bankerna ej möjligheten att skapa obegränsat med pengar, till följd av olika lagar och förordningar. I dagsläget så har privata banker ett flertal regelverk att förhålla sig till, däribland EU:s kapitaltäckningsregelverk, principer utformade av Baselkommitén, Finansinspektionens föreskrifter, samt lagar och förordningar från Sveriges riksdag.

Kontanter i omlopp utgör enbart 1,5 procent av den totala andelen pengar i dagens samhälle.

Vem är det då egentligen som sitter på den ekonomiska makten i samhälle? Är det regering, riksdag och Riksbanken eller de privata kommersiella bankerna? Förhållningssättet till kontanter är aningen komplicerat. Till följd av att Riksbanken är de enda som har rätt att ge ut kontanter (vilket är enligt riksbankslagen ”legala betalningsmedel”) samtidigt som det inte finns någon lag som tvingar företag och föreningar att hantera kontanter. Allt eftersom de digitala transaktionerna ökar och användandet av kontanter minskar.

Givetvis, så har allting för- och nackdelar. Enkelheten gällande digitala pengar är givetvis övervägande. Däremot så går det att inte att komma ifrån att värnandet om den personliga integriteten är absolut när man använder kontanter, samt att kontanter inte är skapade genom skuldsättning.

Så frågan återstår, hur kommer det i så fall att se ut i framtiden? Hur lång tid är det kvar innan vi inträder i ett kontantlöst samhälle, utan någon möjlighet till en uns av privatliv?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa