Ett illa genomtänkt beslut för Örjansskolans elever

Örjansskolan – då: För 25–30 år sedan hade Örjansskolan allvarliga sjukahusproblem. Elever och personal drabbades och hade svårt att vistas i vissa delar av skolan.

Skribenten är kritisk till mycket kring ombyggnationen av Örjansskolan.

Skribenten är kritisk till mycket kring ombyggnationen av Örjansskolan.

Foto: Foto: Lina Andersson

Insändare2023-10-12 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter många om och men skulle problemen åtgärdas. Källaren skulle plomberas, skolan skulle saneras “in på bara betongen”, ombyggnationer och renovering skulle ske.

Högstadiet skulle till stor del ha sin undervisning inne i Örjansskolan, men delvis i andra klassrum än tidigare. Baracker införskaffades också. Detta innebar att eleverna från Örviken och Stackgrönnan kunde åka “samma skolbuss” som tidigare. Eleverna vistades i en känd miljö. Örjansskolan blev nu byggarbetsplats samtidigt som vanlig undervisning bedrevs. Allt fungerade bra. Jag var själv en av de lärare som arbetade inne i Örjansskolan, visserligen i en annan del av skolan än tidigare. Så vitt jag vet inträffade inga olyckor eller olyckstillbud trots den livliga verksamhet som ägde rum.

Örjansskolan – nu: Örjansskolan skall nu byggas om och byggas ut. Enligt ett illa genomtänkt beslut skall eleverna gå på Moröskolan. Hur de skall ta sig dit och hem är oklart då det tycks saknas bussar. Vissa lektioner skall bedrivas på annan skola. Dit menar man att eleverna skall promenera. En vuxen lär klara denna promenad på tio minuter och därför bör eleverna också klara det, anser man från skolans håll. Detta betvivlar jag. Skolan är till för eleverna. Den är till för alla elever. Vissa elever är “lite vilsna i tillvaron” och behöver mer hjälp och stöd än andra. Hur skall man tillgodose dessa elevers behov. Skolans ekonomi är ju usel. Det skall sparas. Det är svårt att få utbildad personal. Idag lär man till och med bedriva distansundervisning då man ej kunnat hitta lärare. Blev föräldrarna informerade om detta innan terminen startade?

Det är stor skillnad på att ha lärare i klassrummet mot att ha en lärare på distans. Detta gäller framför allt barn och ett nybörjarämne.

Nyligen bjöds föräldrarna in till ett illa genomtänkt informationsmöte. Frågorna var många men svaren var få. Varför saknades en person som kunde svara på hur ni tänkt att eleverna skulle ta sig till och från Moröskolan?

Föräldrar ni måste engagera er och sätta stopp för dessa planer. Här stämmer det att det var bättre förr.