Enkelt att kolla elkraftläget i Sverige

Insändare 31 augusti 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi hade en folkomröstning där man beslutade att lägga ner kärnkraften, man hade tänkt bygga 24 verk men det blev 12. Nu är det kvar 6, och vi har ett enormt stort kraftöverskott.

Man kan inte köra kraftvärmeverken, utan använder elpannorna för att producera varmvattnet, för det finns inte tillräcklig kapacitet i elnätet för export och de stora vattenmagasinen är fulla.Det är mycket enkelt att kolla, varje onsdag efter klockan 15 kommer kraftläget. Det är även möjligt att logga in på Svenska Kraftnät, SVK eller gå till Norska Statnett ,där uppdateras förbrukning och produktion enligt kraftslag och export.

Finland är den största köparen, de köper varje vecka 2000 MWA i timmen, vilket är kapaciteten på överföringarna.Tyskland köper inte så mycket från Sverige.Den dyraste elkraften är i Österrike på grund av vattenbrist, sedan kommer Frankrike på grund av kärnkraften.
Leif Holmlund


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa