Enkelriktat att bara el-fordon är lösningen

Insändarskribenten förordar andra drivmedel än bara el för framtidens bilar.

Insändarskribenten förordar andra drivmedel än bara el för framtidens bilar.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2022-04-23 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att driva ett enda spår av möjlighet att framföra olika fordon blir mer och mer farligt, El-fordon framställs idag i Sverige som det enda alternativet vilket driver allt i en riktning. Att lägga alla ägg i en korg kan bli en återvändsgränd, inte minst nu då flera länder blivit varse när kriget i Ukraina pågår om att ensidigt satsa på en lösning. 

Idag finns vätgas som drivmedel för fordon som med stor säkerhet kommer att finnas mer tillgängligt när produktionsanläggningar anläggs i Boden och Finland. En annan teknik som är mycket intressant för befintliga bensin och dieselbilar är
Porsches utvecklingsprojekt i Chile. 

Enkelt beskrivet framställs e-bränsle i Haru Oni-fabriken genom att H2-molekylerna (vätgas) separeras från syret (O) i vanligt vatten. Processen kräver elektricitet vilken kommer från vindkraftverk (alternativt solceller) i anslutning till anläggningen. Tillsammans med koldioxid, som alltså fångas in från atmosfären som omger jorden, bildar vätgasen alkoholen metanol.

I en för anläggningen speciell metod, framtagen av ExxonMobil, framställs därefter de kolväten som ligger till grund för e-bränslen. Principen är ungefär densamma vid framställning av e-bensin som vid e-diesel. Namnen är förkortningar av elektrobränsle, elektrobensin och elektrodiesel. 

Klokare om Sverige satsar på mångfald än en enda lösning. 

Oroad bilist