En sväng på Kanalgatan – men hur är det tänkt?

Insändare 4 juni 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norra delen av Kanalgatan kommer att svänga söderut vid Kulturplatsen för att ge mera uteplats vid kulturhuset. Det blir säkert trevligt, men hur kommer det att påverka övergångsställena? 

Det måste absolut finnas kvar en yta mellan gatorna så att norra och södra Kanalgatan fortfarande är åtskilda. Detta med tanke på säkerheten så att man som fotgängare vet att trafiken bara kommer från ett håll när man korsar gatan. 

Tyvärr kommer vägsvängen att störa den vackra avenyn längs med Kanalgatan. 

Fotgängare

Svar direkt

Centrum ska vara tillgängligt för alla invånare och besökare där gång- och cykeltrafiken prioriteras. Stadsomvandlingen som nu pågår är till stor del just för att prioritera detta.

Denna första etapp av Kanalgatans ombyggnad innebär att Kanalgatans körbanor förbi torget och Sara kulturhus byggs om till ett körfält i vardera riktning beläget i söder, mot Möjligheternas torg. Gatubredden på Kanalgatan för biltrafik minskas för att ge större utrymme och plats för oskyddade trafikanter. På norra delen kommer en cykelbana med cykelparkeringar anläggas samt att vi möjliggör för fler mötesplatser i Centrum. Passagen i Trädgårdsgatans sträckning kommer därför även i fortsättningen styras via trafikljus för att underlätta för såväl gångare som för trafikflödena på Kanalgatan. 

Kanalgatan planeras i framtiden att byggas om till att ha ett körfält i vardera riktning, men ombyggnationen av detta ska utredas och kommer sedan att ske i etapper över en längre tid.

Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Protester hjälpte: Tydligare krav om bullerskärmar vid Järnvägsleden

Protester hjälpte: Tydligare krav om bullerskärmar vid Järnvägsleden

Plan på ny rondell kritiseras: ”Kan bli svårt att köra in när det är så nära mellan påfarterna”

Plan på ny rondell kritiseras: ”Kan bli svårt att köra in när det är så nära mellan påfarterna”

Insändare: Dags att göra vägen till Falkträskbadet säker

Dags att göra vägen till Falkträskbadet säker