En rik elit som bara vill bli rikare

Skribenterna menar att de rika som samlas i Davos på World Economic Forum bara vill bli ännu rikare.

Skribenterna menar att de rika som samlas i Davos på World Economic Forum bara vill bli ännu rikare.

Foto: Markus Schreiber

Insändare2023-01-26 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De rika har samlats i Davos igen. De säger sig vilja lösa världens problem. Dom pratar om fattigdomen som bör bekämpas, om utbildning som bör inrätta i världens fattiga länder, om klimatfrågan som bör lösas. Höjdarna från världens alla hörn strömmar dit, Antonio Guterres från FN med flera. Men själva har de rika företagens företrädare ingen analys som skulle ändra på tingens ordning.

Man skulle ju kunna tänka såhär. De företagare som sitter där utgör en rätt stor del av de som är rikast i världen eller som genom sina företags aktieavkastning ser till att de som är det blir ännu rikare. Dom skulle mycket väl kunna verka för att de fyra procent av världens BNP som behövs för att globalt klara av klimatkrisen verkligen kom loss och gick in i konkreta åtgärder. Åtgärder som omställningen globalt till utsläppsfri energi i form av sol- och vindkraft och skrotning av allt fossildrivet som kan ersättas med eldrift. Men tror ni de gör det? Svaret är med stor säkerhet nej.

Skulle de göra det gör de nämligen avsteg från kapitalismens heligaste graal, den att kapitalet skall ackumuleras och ge avkastning till aktieägarna, alltså göra den procent av de rikaste som äger 40 procent av allt på vår jord ännu rikare.

Det sägs att företagarna världen över har förstått att omställningen är lönsam. Men att ställa sig upp i Davos och säga. “vi som sitter här i rummet har så mycket kontakter, så mycket kapital och så mycket makt att vårt nästa steg nu är att helt enkelt köpa ut oljeindustrin och lägga ned den samma”. Det törs de inte. För oljeindustrin är lönsam och de är själva en del av systemet, sitter kanske till och med i oljebolagens styrelser och vill inte att staterna ska överge sina oljesubventioner, bli radikala, beskatta dom hårdare och föra radikal omfördelningspolitik.

Oxfam kritiserar Davoseliten och förespråkar ökad beskattning av de rika för att minska den ekonomiska ojämlikheten både inom länder och globalt. Man pekar på att de ojämlikaste samhällena får ökad kriminalitet, sämre folkhälsa etcetera och att ekonomiska resurser för klimatomställningen inte mobiliseras när stater är obenägna att underskottsfinansiera åtgärder och man inte törs gå emot de rika med ökade förmögenhetsskatter och mer progressiva inkomstskatter.

Så vad är då detta möte i Davos för ett spektakel? Vad leder det till, på vad sätt påskyndar det den nödvändiga, snabba klimatomställningen och gör världen mer jämlik?