En personalbrist som bara kommer att bli värre

Det har under många år klagats på personalbrist i vården, ändå ökar problemet. I valet var ändå vården en liten fråga där priset på bensinen tydligen var viktigare. Högerpartierna sa sig ska lösa allt med att centralisera besluten till Stockholm.

Insändare 16 januari 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är det personalbrist i hela samhället. Industrins ansträngning att minska personalbehovet är att maximera produktionen med dator styrningen av maskiner och robotar. Men problemets grundorsak tycks ingen vilja inse trots att det är tämligen enkel matematik. 

På 30- och 40-talen bestod familjen av 5–10 barn, med preventivmedel blev det 1,5 barn per par som är 8 år äldre med sina förstfödda. De födda på 30, 40 och 50- talet är nu den största andel pensionärer vi nånsin haft. Att vi också lever längre tack vare en avancerad sjukvård blir då en paradox. Militären ska mångdubblas samt att rättspolitisk populism betyder att fängelser måste byggas ut vilket allt kräver skattepengar och mer personal. Så hur oväntat kan denna personalbrist vara? Forskare (Myrdal bland annat) har varnat om detta sen 1950-talet. 

Vad kan vi då göra? Ja, absolut inte som regeringens Tidö-avtal säger med att sparka ut folk som till och med kommit in i jobb och gör bra insatser. Det begåvade måste vara att som i Tyskland istället korta asyl-ansökningstider och utbilda. De flesta vill jobba och vara självförsörjande. 

Lika befängd är tron på att en jättestor omorganisation och att skrota regionerna är lösningen. Det kommer att skapa väldiga störningar som bara ytterligare belastar vården. Innan skolan kommunaliserades så var slagorden hos oppositionen tvärtom "decentralisering" och "närdemokrati".

Om vi ska ha en chans att minska problemet så måste alla från politiker till opinion erkänna orsaken till problemet. Men vi måste också diskutera vad vi vill prioritera i samhället. Är det än mer militär vi behöver, är lägre skatter viktigast? Är mer prylar det som ökar livskvaliteten? Är det bättre att ha folk i fängelser än att lägga resurser på att  till exempel de unga killarna i skolan blir trygga med vad som är bästa vägen att undvika ett eländigt liv? 

Många från Ukraina kommer nu som både är utbildade och arbetsföra och som snabbt skulle kunna komma in i jobb. Ta vara på dem och släpp in fler. Såg att enbart Berlin hade 90 000 ukrainska flyktingar medan hela Sverige bara har 4 000. 

Men med Tidö-avtalet kommer personalbristen obönhörligt att bli större. Så länge väljare går på enkelt röstfiske så kommer populistiska politiker att lova "hårdare straff och "billigt bränsle vid pump".


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa