En ökande ojämlikhet skapar sociala problem och våld

Politiken med nedsippringseffekter och avregleringar har grundligt misslyckats i Sverige.

Skribenterna beskriver ett samhälle med ökande ojämlikhet och sociala problem.

Skribenterna beskriver ett samhälle med ökande ojämlikhet och sociala problem.

Foto: Mats Andersson/TT

Insändare2022-12-09 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

“Våldshandlingar är försök att avvärja eller eliminera känslan av skam och förnedring. En känsla som är smärtsam – och till och med kan bli outhärdlig och förkrossande – och ersätta den med dess motsats; känslan av stolthet”. (James Gilligan/ Wilkinson, Pickett Jämlikhetsanden 2012). Detta citat illustrerar kärnan i det djupt ojämlika klassamhälle vi har försatt oss i och som genererar utanförskap och våld.

Så vad är då lösningen? Hur åstadkommer man ett samhälle där stolthet och trygghet är det som bär signum, är det som genomsyrar hur vi lever och är mot varandra?

Forskningen är glasklar vad gäller ekonomisk jämlikhet: Ekonomisk jämlikhet inom ett land bidrar till större välmående oavsett om landet är rikt eller fattigt. Existerar ekonomisk jämlikhet och en fungerande inkomstfördelande offentlig sektor bidrar detta till att samhällsliv och sociala relationer fungerar bättre, att suicidsiffrorna går ned, att misshandelsstatistiken sjunker, att det psykiska välmåendet höjs, att fysisk hälsa och förväntad livslängd ökar, att fetman som folkhälsoproblem minskar, att drogmissbruket sjunker, att framsteg inom folkbildning, utbildning och forskning ökar, att antalet tonårsfödslar sjunker, att antalet intagna på landets fängelser sjunker. Därtill ökar den sociala rörligheten, människorna känner sig tryggare, måttet av tillit ökar.

I ett sådant samhälle kan en relationsburen mättnad mot privat konsumtion infinna sig om det finns en politik som främjar detta. Människorna når en större förnöjsamhet, ett större mått av andra värden blir mer betydelsefulla.

En gång var vi på god väg att åstadkomma ett sådant samhälle. År 1986 var Sverige i princip världens mest jämlika land.Sedan gav man upp och lät sig invaggas i marknadsliberalernas lögner om nedsippringseffekter och avregleringar. Den politiken har grundligt misslyckats – Sverige har nu världsrekord i ökning av ojämlikhet och de sociala problemen breder ut sig. Därtill är våra försök till klimatomställning otillräckliga.

Så marknaden behöver regleras, politiken behöver se till att staten blir mer offensiv i uppbyggnad av välfärden, kulturen och folkbildningen. Staten kan finansiera beställningar gentemot privat sektor för sådant som skyndar på omställningen: järnvägsspår, vindkraft etcetera.

Så vad vill vänsterblocket? Vill ni ha ett jämlikt land eller ett land där vi alla ska tävla med varandra om att bli den lyckligaste konsumenten? Ett land där man fylls av skam och förnedring för att man inte har råd och inte räcker till. Nu skjuter tioåringarna ihjäl varandra på öppen gata. Är det då mer poliser och större fängelser vi behöver, eller är det något helt annat? Vänsterblocket borde stå upp för en egen vision i stället för att spela på högerns planhalva.