En märklig passivitet kring Skellefteå lasarett

Det är inte bekant om regionstyrelsen för sjukvården i Västerbotten noterat att Skellefteå numera hör till en av de mer expansiva stadsbildningarna i landet.

Insändare 17 november 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här pågår en intensiva byggnads- och industriverksamhet, och för en landsortsbo på besök har den en gång så lugna staden förvandlats till en dynamisk upplevelse. Här byggs tusentals bostäder och nya huskroppar skjuter i rask takt på höjden i ett Skellefteå skyline.

Lasarettets huvudbyggnad är fortfarande ett imposant inslag i stadsbilden, men kring den råder fortfarande ett stilla lugn. Ett äldre annex har rivits, och ett liknande är utrymt och står och väntar som ett monument över en gången tids sjukvård. Med tanke på den intensiva byggnadsverksamhet som pågår i lasarettets upptagningsområde, är det förvånande att ingenting händer kring detta centrum för sjukvården. Folkmängden ökar explosionsartad fortsätter vidare. Om primärvården skall hantera denna expansion, och lasarettsvård stå stilla på grund av platsbrist, känns oroande även för en landsortsbo.

Vid Skellefteå lasarett finns specialistkompetens, där professor Bomans forskning kring hjärtat uppmärksammats ute i landet. Även ögonkliniken hör till en av de främsta i länet. Men för att denna kompetens skall upprätthållas måste lasarettet erbjuda lämpligt antal vårdplatser åt en växande befolkning. På andra håll flyr personal för att arbetsmiljön blivit orimlig, men detta behöver inte hända här.

Från Halland visade televisionen ett märkligt inslag. Ledamöter av regionstyrelsen hade kört bil inom sitt verksamhetsområde på ett sätt som trotsade all beskrivning. I Skellefteå råder dock en annan märklig passivitet kring ett lasarett i riklig grönskas dräkt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa