En kulturkanon skulle skapa en ökad gemenskap

Skribenten menar att en kulturkanon skulle vara en positiv sak.
Skribenten menar att en kulturkanon skulle vara en positiv sak.

Insändare 14 februari 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringens intention att införa en kulturkanon har på sina håll väckt en del ont blod. Motståndet verkar härröra från en vilja att missförstå intentionen eller förneka värdet i svensk kultur och svensk tradition. 

Genom en kulturkanon kan det skapas gemensamma referensramar som gäller i hela landet, och därmed skapa förutsättningar för en ökad gemenskap. En kulturkanon skulle kunna bidra till att en stark nationell identitet etableras. Den skulle också kunna verka som en motvikt mot den nu rådande bling-bling kulturen. 

Vårt land och folk är i stort behov av en positiv kultur, en kultur som tar vara på det gemensamma i vårt arv och motverkar våldsförhärligande uttrycksformer. Den delen av vår samtid är både förråande och förödande. 

Kulturen är alldeles för viktig för att lämnas till ett historie- och traditionslöst kulturetablissemang. Låt oss hoppas på en kulturell renässans där det finns plats både för tradition och nation.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa