En klok åtgärd att inte tappa av vatten

Insändare 25 april 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ökande temperaturer i världshaven leder till högre vattenavdunstning vilket i sin tur ökar den årliga vattentillströmningen till Sveriges alla vattenmagasin. Elbehovet ökar också definitivt i hela landet och det är därför glädjande att höra hur Skellefteå Kraft dimensionerar upp sina vattenkraftstationer. Det är givetvis inte längre försvarbart att tappa av vatten förbi kraftverken bara för att reglera vattennivåerna ovanför kraftstationerna och man får verkligen hoppas att övriga vattenkraftproducenter inser samma sak. Tack Skellefteå Kraft för en klok åtgärd.

Besluten om vattenmagasinens storlek och utformning togs i många fall under mellankrigstiden då prognoserna för elbehoven i framtiden var klart lägre än hur samhällsutvecklingen nu har blivit. Borde man inte analysera dessa frågor ordentligt igen innan man bygger alla dessa vindkraftverk på land och hav?

Klimatoroad betraktare


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa