En god jul – barnen behöver nyktra föräldrar

Skribenten önskat att barnen ska få uppleva en jul med nyktra föräldrar.

Skribenten önskat att barnen ska få uppleva en jul med nyktra föräldrar.

Foto: Christine Olsson

Insändare2021-12-24 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Årets jul bör bli en tryggare jul för många barn. För från den 1 juli i år har vi fått en ny lag som gör det straffbart om barn blir vittnen till våld i nära relationer och påföljden kan bli upp till två års fängelse. Från tidigare år vet vi att våld i familjer ökar under julen. Bra att vi fått denna lag, för min erfarenhet som präst har lärt mig att många som upplevt våld i nära relationer som barn, själva kan få missbruksproblem eller psykiska problem som vuxna.

Det som däremot saknas i den nya lagen det är att det borde vara straffbart att ha ansvar för barn när man är alkohol- eller drogpåverkad. Forskning visar att över 400 000 barn under 18 år lever i familjer där minst en förälder har missbruksproblem. Det är alltså inget marginellt samhällsproblem. Att kräva tuffare tag mot gängkriminella det kan man vinna politiska poänger på. Tyvärr gäller inte detta då det handlar om att skydda våra barn. Istället verkar man tro att man skulle förlora röster om man ställde tuffare krav på föräldrar.

Att betrakta missbruk som våld i nära relationer, och därför straffbart då det gäller egna barn, löser självklart inte alla problem. Men om det blev straffbart skulle problemet få mycket större uppmärksamhet och många fler barn få det skydd och det stöd som de har rätt till. Den större uppmärksamheten skulle samtidigt göra att fler föräldrar skulle bli motiverade att ta emot hjälp för att själva bryta med det egna missbruket.

Jag hoppas därför att den lag vi fick den 1 juli i år, snart följs upp med en mera heltäckande lag där även missbruk i familjen kan betraktas som straffbart när barn blir direkt drabbade. Även utan lag hoppas jag att inga barn denna jul ska behöva uppleva att båda föräldrarna är onyktra. För barn behöver den trygghet som åtminstone en nykter förälder innebär.

Hans Marklund, Skellefteå