En fröjd att cykla – men inte på undermåliga cykelvägar

Kommunen bör underhålla sin cykelvägar bättre, menar skribenten.
Kommunen bör underhålla sin cykelvägar bättre, menar skribenten.

Insändare 13 november 2020 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har läst någonstans att Skellefteå har ett av landets längsta cykelvägnät, men vad hjälper det när de i långa stycken är undermåliga? 

Jag har påpekat att inspektörerna från kommunen måste cykla på cykelvägarna för att uppleva hur otroligt bristfälliga de är. De är fulla av sprickor, bulor, gropar samt förhatliga skarvar i massor som är rent farliga och inte alls inbjuder till att man tar cykeln. Dessutom finns det spårdjupsbildning på cykelvägarna, de uppstår troligen vid körning med bilar och tunga traktorer.

Men jag tackar för nyanlagda fina cykelvägar och de vägstycken som inte behöver förbättras, för det är en fröjd att cykla. Jag hoppas innerligt att Skellefteå kommun tänker ta tag i de problem som bevisligen finns, snaras. För det kan ju inte vara viktigare med bilvägar, där man har fyra stadiga hjul, än med cykelvägar.

Cyklist

Ämnen du kan följa