Elbrist och ökade utsläpp när SD styr

Skribenten resonerar kring politik, vindkraft och elförsörjning.
Skribenten resonerar kring politik, vindkraft och elförsörjning.

Insändare 31 mars 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatpolitiska rådet riktar skarp kritik mot regeringens klimatpolitik som kommer att leda till ökade utsläpp istället för minskade. Om Sverigedemokraterna får igenom att inblandningen av biobränsle i bensin och diesel ska tas bort innebär det omedelbart ökade utsläpp av koldioxid.

Ett annat problem som regeringen har är att man under lång tid underblåst missnöjet med vindkraft och raljerat om att vi inte ska ha några ”stålskogar” i Sverige. Men ska vi på kort och medellång sikt, alltså de närmaste 5 till 15 åren, lösa det ökade behovet av el så finns inget alternativ till vindkraften.

Istället för en kraftigt utbyggd vindkraft vill man satsa på kärnkraft. Det vi med säkerhet vet om kärnkraft det är att den alltid blir dyrare och att den alltid tar längre tid än planerat att bygga. Det innebär att vi i bästa fall kan ha ny kärnkraft i slutet av 2030-talet.

En annan fråga är, varifrån vi ska ta uranet? Ska vi börja bryta uran i Sverige eller ska vi fortsätta att importera det mesta från Ryssland? Att det dessutom blir ytterligare kärnavfall som kommer att vara farligt i 100 000-tals år gör inte det hela mindre problematiskt.

Elen till batterifabriker och fossilfritt stål och elektrifieringen av våra transporter kommer inte att räcka om inte regeringen snabbt tänker om och gör en storsatsning på vindkraft.

Jag kan förstå att det uppstår lokala opinioner mot att få stora vindkraftverk in på knutarna. Men jag tror att när människor får klart för sig att de kommer att bli grannar med ett kärnkraftverk så kommer de lokala opinionsyttringarna att bli ännu kraftigare och ytterligare förseningar kommer att uppstå.

För att göra vindkraften lättare att acceptera föreslås att kommuner som upplåter mark ska få del av vinsten. Ett bättre förslag är att de som bor i närheten av ett vindkraftverk får gratis el. Istället för sjunkande huspriser i närheten kommer priserna att gå upp eftersom elen under överskådlig tid inte kommer att bli lika billig som tidigare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa