E4-trafiken – kom ihåg att du är en del av problemet

När det gäller bygget av en eventuell ny E4 så är det regeringen som beslutar om budgeten, de tar beslut om alla projekt större än 100 miljoner kronor – vilket inkluderar förbifarten i Skellefteå.

Insändare 25 oktober 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trafikverket beräknade 2015 kostnaden för projektet till 837,6 miljoner kronor. Beslut om konstruktion kan därmed inte tas av vare sig Trafikverket eller Skellefteå kommun, oavsett medfinansiering.

Information om förbifarten finns bland annat i vägutredningen ”Skellefteåprojektet–det allmänna vägtransportsystemet i Skellefteå”. En av de första punkterna som tas upp är trafikmängden på E4 genom Skellefteå. Mätningen från 2011 visade en trafikmängd på Viktoriabron på cirka 25 100 fordon per dygn.

Denna mätning visade även att endast åtta procent var genomfartstrafik längs E4. Resterande trafik, cirka 23 000, är lokaltrafik. Vilket är grunden till de trafikrelaterade problemen vi har i Skellefteå. Om du sitter fast i trafiken, kom ihåg att du är en del av problemet. En bro skapar en begränsningspunkt där majoriteten av trafiken måste passera. Varav konstruktionen av Karlgårdsbron är den första delen i pusslet för att fördela trafikmängden. Det går inte att ”bygga bort” trafik, det går enbart att effektivisera.

Alternativen Tuvan och Gunsen studerades i samrådshandlingen, men valdes bort på grund av stora kostnader, få trafikanter samt stora intrång i miljövärden. Dessa sträckor avskrevs inte helt då de är placerade utanför tätort, vilket är bättre för buller, utsläpp samt ger en högre och jämn hastighet på E4. Men 2011 när vägutredningen kom var dessa alternativ inte längre aktuella och är inte aktuella nu. Östra Leden är redan utvald som riksintresse. 

Många använder E4 i Umeå som ett bra exempel för dragning av en väg förbi en stad, men det är inte logiskt. E4 går inte runt Umeå, utan den skär rakt igenom Carlshem och Ålidhem – och går även tätt intill Mariehem. På vilket sätt är inte Östra Leden en barriär i dag? För att det är möjligt att gå rakt över istället för att nyttja de tunnlar som finns tillgängliga?

På Östra Leden passerar dagligen cirka 11 000 fordon. Om den nya förbifarten konstrueras vid Östra Leden-korridoren så kan man förminska problemen som finns i dagsläget, inklusive buller. En uppdatering till dagens riktlinjer för vägkonstruktion skulle markant förbättra situationen, även med en tillökning av trafikmängden.

NTP

Kommentera
Läs mer!

Fler turer från Skellefteå Airport till Stockholm – flygbolag satsar på nya avgångsdagar: ”En blixt från klar himmel”

Fler turer från Skellefteå Airport till Stockholm – flygbolag satsar på nya avgångsdagar: ”En blixt från klar himmel”

Insändare: Det finns även förlorare i Skellefteås växande

Det finns även förlorare i Skellefteås växande
Visa fler
Ämnen du kan följa