E4-bygget: Förvånande trafiklösning av Trafikverket

Hur gick tankegången när man valde att göra enkelriktat genom Bygdeå och Dalkarlså, undrar skribenten.
Hur gick tankegången när man valde att göra enkelriktat genom Bygdeå och Dalkarlså, undrar skribenten.

Äntligen görs E4-sträckan mellan Lillåbron och Bygdeå om till 2+1-väg. Med tanke på hur länge Trafikverket känt till och planerat för den här ombyggnationen så är jag, och säkert många med mig, väldigt förvånad över den minst sagt dåliga lösningen med omdirigeringen av trafiken runt det nu påbörjade vägarbetet.

Insändare 9 november 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur gick tankegången när man valde att sätta enkelriktad genom Bygdeå och Dalkarlså och därmed tvinga boende att ta en rejäl omväg för att köra den annars knappa sträckan till sitt hem? Har projektledaren på Trafikverket besökt eller sett en karta och förstått hur det ser ut i Bygdeå med omnejd? Att med kort varsel informera att södergående körfält är avstängt och att hänvisa till att köra Bygdeå–Sjulsmark–Bullmark–Sävar–Dalkarlså för att ta sig hem känns inte genomtänkt överhuvudtaget. 

Är tanken att alla i södra Bygdeå och Dalkarlså som behöver åka norrut för att ta sig till jobb, skola och förskola ska acceptera en omväg på sju mil? Jag skulle inte göra det, men vad har man för val när informationen kommer en fredag och gäller måndagen därpå? Ta ledigt? 

Stina, före detta Bygdebo 

Svar direkt

Beslutet om enkelriktning orsakades av att vägen mellan Bygdeå och Dalkarlså, väg 663, endast är 4–5 meter bred. Om den inte skulle ha enkelriktats hade vi i dag haft dubbelriktad trafik av både person och lastbilstransporter genom en by helt utan farthinder eller hastighetssänkande åtgärder. 

Detta skulle i praktiken innebära att ett problem bara flyttats och på detta sätt styrs situationen upp något. Det finns inte utrymme i bredd för två lastbilar att mötas längst sträckan, vilket hade varit ett faktum utan reglering. Det har varit stora problem med att trafikanter ändå kört i motsatt riktning, trots förstärkt skyltning har de nonchalerat enkelriktningen vid den kortare omledningen runt Dalkarlså.

Projektet har under två dagar denna vecka tillfälligt lett om trafiken för beläggningsarbeten för södergående trafik. Anledningen till att det blir en lång omväg är att vi haft dålig regeluppfyllnad för körriktningen samt att enkelriktningen görs för att undvika störning inne i Dalkarlså och Bygdeå samt platsbrist.

Vi har ytterligare några fåtal omledningar som behöver göras för beläggningsarbeten för södergående trafik inför vintern och inför dessa omledningarna ser vi över alternativa lösningar för boenden på södra sidan Bygdeå och Dalkarlså över.

Anneli Lindberg, projektledare investering nord, Umeå Trafikverket

Ämnen du kan följa