Dyrt med fossila subventioner

Skattebefrielse för utrikes flyg är något skribenten menar kostar mer än det smakar.
Skattebefrielse för utrikes flyg är något skribenten menar kostar mer än det smakar.

Insändare 30 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen satsar 31 miljarder på bidrag till fortsatt användning av fossila bränslen. De tre kostsammaste bidragen är:

Lägre energiskatt för dieselbränsle: 13,4 miljarder.

Avdrag för resor till och från arbetet: 7,4 miljarder.

Skattebefrielse för utrikes flyg: 4,6 miljarder.

Sammanlagt är det 10 miljarder mer än det man satsar på klimat och miljö i budgeten, allt enligt en kartläggning som Naturskyddsföreningen gjort.

Vi vet att förbränning av fossila bränslen är huvudorsaken till klimatförändringarna, ändå fortsätter regeringen att lägga mycket pengar på bidrag till fossil konsumtion. En del bidrag har funnits i många år och därför kan allt inte tas bort på en gång, men det naturliga borde vara en stegvis utfasning, men istället ökade Sveriges bidrag till fossila bränslen med 10 procent förra året.

Till detta kommer att den sänkning av bensin- och dieselskatt som regeringen har genomfört, det räknas inte som bidrag trots att de ledde till uteblivna skatteintäkter på 6,7 miljarder 2023.

Svenskar är ett bidragsberoende folk och beroenden är alltid svåra att bryta med. Men när vi ser vilka konsekvenser förbränning av fossila bränslen har borde det vara självklart att dra ner på bidragen så snabbt som möjligt.

Tyvärr verkar många politiker bara tänka på att vinna nästa val, medan vi som har barnbarn tänker på att många av barnbarnen kommer att leva vid nästa sekelskifte.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa