Din livsstil har betydelse

Skribenten menar att det i exempelvis Skellefteå ofta går att välja andra färdsätt än bil.

Skribenten menar att det i exempelvis Skellefteå ofta går att välja andra färdsätt än bil.

Foto: Foto: Elin Ala

Insändare2023-11-26 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Påstående 1: Det spelar ingen roll vad vi i Sverige gör, det är Indien och andra stora länder som måste lösa problemet.

Svar: Indiens utsläpp per capita är en tredjedel av Sveriges (Aktuell Hållbarhet 2023). Sverige är ett av världens rikaste länder och vårt välstånd bygger på många års användning av fossil energi. Om inte vi går före i klimatarbetet, hur kan vi då begära att fattigare länder ska minska sina utsläpp?

Påstående 2: Det är politikerna som måste göra förändringar, inte jag.

Svar: Alltför lite har gjorts under lång tid. Politiker är lyhörda för opinionen (populism). Ju fler som tar krisen på allvar och förändrar sina levnadsvanor, desto hårdare tryck på politiker att fatta beslut som minskar utsläppen.

Påstående 3: I Skellefteå måste man köra bil.

Svar: 80 procent av bilresorna i svenska tätorter är kortare än 3-4 km. Många gånger går det att cykla eller åka kollektivt i stället. Tänk på köerna och att luftkvaliteten i centrala Skellefteå är mycket dålig.

Påstående 4: Vi har inte råd med omställning. Inflation och höjda räntor gör att vi lever på marginalen.

Svar: Det är delvis riktigt. De rikaste 10 procenten av svenskarna (månadslön över 46 000 kronor) släpper i genomsnitt ut 15 ton koldioxid per år vilket är dubbelt så mycket som genomsnittssvensken (Oxfam 2023). Rättvis omställning innebär att de rikaste genom skatter och avgifter ska betala mer. Låt alla betala en avgift som är beroende av hur mycket koldioxid man släpper ut. Dela sedan ut alla dessa pengar i lika delar för alla människor i landet, både vuxna och barn. Det minskar utsläppen och utjämnar ekonomin.

Påstående 5: Flygresor står för en liten del av alla globala utsläpp.

Svar: Det är sant på ett sätt. Men, att ta flyget är en av de enskilda aktiviteter du som person gör som orsakar störst klimatpåverkan. Framförallt charterresor gör att ditt fotavtryck blir stort. Stora delar av svenskars flygutsläpp påförs dessutom destinationslandet. Att flyget står för endast 3-4 procent av de globala utsläppen beror på att det är en väldigt liten del av jordens befolkning som flyger, cirka 20 procent.

En ny FN-rapport (20/11) visar att utsläppen ökar trots att de borde minska. Vi går mot tre graders uppvärmning under detta århundrade. Konsekvenserna blir enorma. Att inte bidra med ett minskat koldioxidavtryck är ett enormt svek mot kommande generationer.