Diabetessjuka lämnas vind för våg

Skribenten tycker att diabetesvården fungerar dåligt på hälsocentralerna.

Skribenten tycker att diabetesvården fungerar dåligt på hälsocentralerna.

Foto: TT

Insändare2023-02-06 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående problemen i primärvården som beskrevs i Norran den 1/2 instämmer jag till fullo, diabetesvården fick jag på en hälsocentral i Skellefteå, känslan är att när man får beskedet så lämnas man vind för våg, nu är du och diabetesen.

Fyra av tio uppger att diabetesvården fungerar dåligt eller mycket dåligt när det gäller att få utbildning och information avseende livsstilsråd om kost och motion med mera.

Tre av tio (27 procent) som har haft diabetes i två år eller mindre har under det senaste året inte fått utbildning i egenvård på sin hälsocentral.