Det utlovade samhällskontraktet följs inte

Insändare 18 januari 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under pandemin har vi medborgare fått veta att de som har störst risk för att dö av viruset är de med underliggande sjukdom, äldre och sköra. Men vad är skör? 

I flera dokumenterade undersökningar som gäller undernäring hos den åldrande befolkningen, har antalet som kan anses vara undernärd gett siffror som är skrämmande och mörkertalet är stort. Men vad har undernäring med ordet skör att göra? De som kan anses vara sköra har oftast en plats inom hemtjänsten eller på ett äldreboende. I Skellefteå kommun utförs alla dessa tjänster av kommunen. Om man är undernärd har immunförsvaret försämrats vilket innebär att bara en enkel förkylning kan bli den sista stunden på jorden.

Undernärd i vissa skeden kan jämföras med palliativ vård. Sköra personer kan helt klart kopplas till diagnosen undernärd.  Läser man vår lokaltidning så återkommer det insändare på insändare om hur pressade kommunens anställda är inom äldreomsorgen. Samtliga skribenter väljer att vara anonyma på grund att man kan bli utsatta för repressalier. 

Men helt klart är sanningen att äldreomsorgen inte har en god kvalitet. Har kommunen säkerställt att alla vårdtagare får den rätta omvårdnaden som man utlovar? När man läser insändarna börjar man fundera om kommunen klarar av att se till att dessa kunder inte blir undernärda och sköra. 

Personalen är underbemannad och stressad, vilket säger mig att det utlovade samhällskontraktet inte följs. Tiden räcker inte till för att ge en bra omvårdnad som slutar med att en icke undernärd blir undernärd och skör. 

Insändarna som är kritiska, besvaras av tjänstemän och socialnämndens politiker. Men har man på allvar lyft frågorna om äldreomsorgens brister till de högst ansvariga i kommunalfullmäktige och begärt ett svar som ger handlingskraft? Har de vägrat att stötta med personal och de pengar som fattas? Har de gett ett tydligt svar? Ett svar som avfärdar kritiken och vägrar att åtgärda problemet på grund av den rika kommunens brist på pengar och personalpolitik?  Eller har de inte kunskap tillräckligt för att fullfölja Sveriges och kommunens samhällskontrakt? Om så är fallet bör samtliga politiker högt och lågt som motsätter sig en förändring till det bättre bytas ut.  

Lennart Gustavsson, Tuvan

Fotnot: Skellefteå kommun har erbjudits genmäle på insändaren men avböjt att svara.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa