Det finns trots allt skäl till klimatoptimism

Skribenten menar att exempelvis solkraft kan vara ett billigt energialternativ. Bilden från en vindkraftpark utanför Strängnäs.
Skribenten menar att exempelvis solkraft kan vara ett billigt energialternativ. Bilden från en vindkraftpark utanför Strängnäs.

Insändare 20 april 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När FN:s klimatpanel nyligen kom med sin alarmerande rapport om att vi håller på att förlora kampen mot klimatförändringarna gav politiker och media den knappt någon uppmärksamhet. Än mindre uppmärksamhet har ägnats åt rapportens sammanställning av möjliga lösningar.

Forskarna har utvärderat hundratals studier av klimatnyttan med och kostnaderna för olika åtgärder. Där är satsningar på sol- och vindkraft överlägset bäst. De är billigare än andra energialternativ och bidrar till de största utsläppsminskningarna. Därefter kommer minskad avverkning och ökat skydd av skogar och våtmarker.

Sedan kommer energibesparing och effektivisering tillsammans med att minska utsläppen av den andra stora växthusgasen metan. Även nya kostvanor med mindre kött och mer grönt på tallriken är en god satsning, liksom storsatsningar på kollektivtrafik och cykling i städerna. Dyrare men klimateffektiva åtgärder är att lagra mer biokol i våra marker liksom att övergå till plöjningsfritt jordbruk.

Listan har analyserat 40 olika åtgärdsområden. Den ger skäl till optimism då hälften av världens utsläpp kan tas bort med åtgärder som kostar högst 1000 kr per ton koldioxid. Det är billigt jämfört med vad klimatkatastroferna redan kostar i stora delar av världen.

Vad som också sticker ut är att vår regerings favoritsatsningar, att bygga ut mer kärnkraft och tekniskt lagra koldioxid i berggrunden (CCS), tillhör de åtgärder som ger minst klimatnytta för de pengar man behöver lägga ut. Så, kära regering, läs rapporten och lägg om klimatpolitiken.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa