Det finns mer i livet än att kämpa för elpriser

Insändare 30 september 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om man har rörligt elpris betalar man ett genomsnittspris för hela månaden och man kan inte påverka priset genom att förbruka när tillgången är god. Hos vissa elleverantörer kan man välja en taxa med timpris, alltså priser som varierar ganska kraftigt över dygnet. Det påstås att det kan bli dyrt om man inte är observant och uppdaterar sig noga hela tiden. Man kan undra om det inte är stressande för användaren i längden? Livet består ju av mer än att kämpa för låga elräkningar.

På nätet kan man se dagens pris, antagligen som ett slags genomsnittspris för hela dagen, och på eftermiddagen även morgondagens elpris. Jag har inte sett någon elleverantör som erbjuder ett helt dygnspris trots att det borde låta sig göras ganska lätt. Eller?

För det är nog ganska många människor som skulle vara betjänta av att betala ett dygnspris. Till exempel har flertalet pensionärer goda möjligheter att välja dag för större förbrukningar respektive återhållsamhet. Detta skulle ju verka för en utjämning och därmed bli en direkt samhällsnytta.

Birger Glader


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa