För många läkemedel att välja mellan

Skribenten menar att det florerar för mycket medicin i samhället.
Skribenten menar att det florerar för mycket medicin i samhället.

Insändare 16 februari 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det vore bra om man endast kunde köpa och ett fåtal sorter av mediciner som behövs. Idag finns alltför många läkemedel som kan ge biverkningar. Många värktabletter borde kunna undvikas. Dessutom florerar det dopningspreparat och narkotiska preparat som är skadliga för hälsan. Om dessa produkter inte fanns, kunde läkemedelsmissbruk undvikas. Dessutom, behövs inte en stor mängd av medicinerna, på apoteken när de säger att flera av dem har samma verkan.

Denna slösaktiga hantering gynnar inte de som är i behov av hjälp då det verkar skapa förvirring för kunderna. Om läkemedelsbolagen istället lade sina pengar på forskning och information för att komma fram till att utrota sjukdomar som idag hotar oss människor och dessutom samarbetade med övriga samhället kunde hälsotillståndet bli bättre. 

Läkemedel är ingen förbrukningsvara som ska missbrukas eller köpas för att stå i medicinskåp utan att användas. De är heller inga köp- och slängvaror. Reklamen är också med och vilseleder när de säger att många produkter är bra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa