Det behövs hjärtstartare på boenden i Skellefteå kommun

Det är oroväckande att man inte tycker att äldre personer också har rättigheter till livräddande insatser.

Skribenten tycker att det borde finnas hjärtstartare på äldreboenden i Skellefteå.

Skribenten tycker att det borde finnas hjärtstartare på äldreboenden i Skellefteå.

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2022-11-14 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en månad sedan lyssnade jag på kommunfullmäktige i Skellefteå. De diskuterade en motion från Liberalerna om inköp av hjärtstartare till äldreboenden och övriga boenden i kommunen. Den styrande majoriteten avslog motionen, och motiverade det med att HLR-rådet (HLR = hjärtlung-räddning) avråder från att placera hjärtstartare på boenden.

Socialdemokraterna menade att det fanns risk för att boende/patienter som valt "ej HLR" (att avstå hjärta-lungräddning) skulle riskera att räddas till livet mot sin vilja. Hjärtstartare påstods vara för farliga att använda.

Fakta är att

1) HLR-rådet inte avråder från hjärtstartare på boenden utan arbetar för ökad utplacering och ökat användande. Hjärtstartare finns utplacerade på boenden i andra kommuner i Sverige. HLR-rådet är ingen myndighet, utan arbetar i huvudsak med utbildning i livräddning.

2) Personal på boenden tränas på hjärt-och lungräddning och är skyldiga att följa socialstyrelsens föreskrifter att vara informerade om vilka patienter som har ett "ej HLR-beslut".

3) Hjärtstartare är konstruerade så att vem som helst ska kunna använda dem.

Ställningstagandet och motiveringarna väcker oro. Äldre människor har också rättigheter till livräddande insatser. Motiveringen att det möjligen kunde rädda någon till livet som valt att avstå HLR, känns minst sagt obehaglig. Det här är ett mått på hur de styrande Socialdemokraterna ser på människovärdet hos gamla och sköra medborgare i Skellefteå kommun.

Kan man välja ett boende med annan värdegrund? Finns det andra alternativ? Nej, i kommunen tillåts inga alternativ inom vård och omsorg, man måste i så fall söka sig till annan kommun där det idag finns kommunala eller privata boenden med hjärtstartare?

Kostnaden då? En hjärtstartare kostar cirka 15 000 kronor. Skellefteå kommun gör en vinst i år på ungefär 1,2 miljarder. Men pengarna ska väl användas till något annat, som värderas högre.

Och, hur tänker ni kring personalens säkerhet? Idag var jag på bilprovningen. Där fanns en hjärtstartare, i en lokal med två personal och fyra kunder. Där tänker man annorlunda.