Det behövs bättre cykelparkeringar för kommunanställda

Skribenten undrar över bristen på kommunala cykelparkeringar och får svar direkt.

Skribenten undrar över bristen på kommunala cykelparkeringar och får svar direkt.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare2022-11-23 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det sägs att kommunen satsar på att det ska cyklas mer i Skellefteå. Varför får då inte vi kommunanställda vettiga cykelparkeringar?Dessa ska vara under tak och väl upplysta.

Om man vill se exempel på bra cykelställ, gör studiebesök utanför Skellefteå krafts cykelparkering.

Ett avskräckande exempel är den som är utanför äldreboendet Tor. Det finns endast några få platser, ingen belysning finns och den brukar inte skottas på hela vintern.

Kommunanställd som cyklar året runt

Svar direkt

Vi är medvetna om att många av kommunens arbetsplatser för närvarande upplever att det finns för få cykelställ och särskilt sådana som har tak. Numera använder dessutom många verksamheter fler tjänstecyklar i stället för tjänstebilar, vilket ökar behoven av cykelparkering.

Dock finns det ingen patentlösning. Lösningarna kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar. Support och lokaler håller tillsammans med berörda förvaltningar på att se över hur vi generellt kan tillgodose ett ökat behov av cykelparkeringar.