Det är svårt att få hjälp på hälsocentralen

Jag undrar vad som händer, eller inte händer (kanske är rättare sagt), inom Region Västerbotten?

Skribenten funderar om vad som händer vid Region Västerbotten.

Skribenten funderar om vad som händer vid Region Västerbotten.

Foto: Yvonne Rönngren

Insändare2023-08-31 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har i några månaders tid fått veta att jag ska få träffa en läkare på min hälsocentral. Prover har tagits och resultaten inväntats och till slut fick jag kallelse till ett videobesök.

Detta innebär att jag måste ladda ner en app för att kunna prata telefonledes med läkaren. Jag har gjort detta och fått flera påminnelser om att detta videobesök ska ske. Efter bara någon minut efter den senaste påminnelsen får jag besked om att videobesöket är avbokat, utan någon ytterligare kommentar.

Jag tycker det är oförskämt och ett hån mot patienterna som saknar motstycke. Finns det ingen som sätter patienten i fokus numera? Läkarna sitter och jobbar hemifrån och ringer (i bästa fall) till sin patient. Och är det alla människor som klarar av dagens digitala värld? Hur lätt är det för en äldre människa att klara av detta? Och om man inte har en mobiltelefon eller dator hur gör man då?

Om man som patient mår dåligt av olika orsaker och inte får träffa en läkare, var ska man då vända sig? Regionen har sagt att primärvården ska ta hand om de flesta, men det går ju inte i dagsläget när doktorerna sitter och jobbar hemifrån. Det måste vara svårt att diagnostisera en sjuk människa på det sättet.

Jag inser att jorden inte enbart kretsar kring mig, men jag skriver detta, för jag tror att det är många människor som upplever sig åsidosatta av sjukvården. Mitt normalt tålmodiga sinne har nått kokpunkten.

Harriet Zetterström, Ersmark

Svar direkt

Tack för dina synpunkter. Vi beklagar att ditt besök blev hastigt avbokat. För att förstå vad som hänt och hur vi kan förbättra oss vill vi gärna få kontakt med dig. Vi är därför tacksamma om du kontaktar avdelningschef vid den hälsocentral där ditt besök var bokat. Vi hoppas att ditt nästa möte med oss blir bättre. Du hittar kontaktuppgifter på 1177.se eller via Region Västerbottens växel 0910-771000.