Det är skillnad på sjukdom och besvär

Skribenten menar att det behövs ett personligt ansvar för att inte belasta sjukvården i onödan.

Skribenten menar att det behövs ett personligt ansvar för att inte belasta sjukvården i onödan.

Foto: Bertil Ericson / TT

Insändare2023-10-03 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjukvården får kritik, tillgängligheten är alldeles för dålig och medborgarna tycker att det är knepigt att få kontakt. Ska tillgängligheten vid Region Västerbottens hälsocentraler och sjukhus öka, måste flera aktörer i samhället samverka. Regionen klarar inte den uppgiften på egen hand.

Kunskap om vår egen hälsa är väsentlig, om tillgängligheten ska förbättras. Här har föräldrarna givetvis det största ansvaret, men andra kan också hjälpa till.

Det ideella föreningsarbetet och förskola/skola är viktiga aktörer i det förebyggande arbetet, och tilldelas skolämnet idrott och hälsa ökade resurser, medför det att många besök på akuten och hälsocentralerna kan förebyggas.

En måttlig fotled-stukning eller förkylning ska alla kunna ta hand om, och händelser som att katten har försvunnit eller att flickvännen gjort slut är besvär som inte ska belasta sjukvården. Då kan mor- och farföräldrar vara bra att prata med.

Seriösa digitala influensers kan också bidra med kunskap och råd, men inte matcha det personliga mötet. Enligt forskning är relationer den enskilt viktigaste komponenten, för att uppnå och bibehålla en god hälsa.

Kan vi lära oss att skilja på sjukdom och besvär, frigörs sjukvårdsresurser till de medborgare som är i störst behov av hjälp.