Det är mörkt i vår by – får vi någon belysning?

Insändare 4 oktober 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur blir det med vägbelysningen i Burvik? Halva byn saknar belysning och södra sidan av byn som går mot Nedre Bäck har hög trafik med tunga timmerbilar och grusbilar samt vanlig persontrafik. Vi är många som promenerar och cyklar runt byn. Nu när hösten och mörkret lägger sig är det stor fara att man blir överkörd eller att någon annan olycka kan uppstå. 

Nuvarande stolpar borde bytas ut då de är gamla trästolpar. Även byte av armaturer bör göras. Jag har länge hoppats att något händer med vår vägbelysning.

Hoppas få svar av kommunen

Svar direkt

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till belysningsregler som kommunfullmäktige ska besluta kring handlar om att bibehålla de belysningsanläggningar som redan finns i dag. Frågan fanns inte med i kallelsen till kommunfullmäktiges möte den 28 september och kan då tidigast eventuellt tas upp under oktober, men i och med att tjälen då är på väg att sätta sig i marken kommer inga grävarbeten för detta att utföras i år. 

Efter att beslutet är taget kommer nödvändiga åtgärder för anläggningarna att planeras. Dessa åtgärder kommer att utföras i en prioritetsordning utifrån vad budgeterade medel tillåter och anläggningarnas skick, det vill säga vilka som är sämst och där behovet är som störst. I kommunen har vi cirka 10 000 belysningspunkter på landsbygden och 14 500 inom detaljplanerat område som är i behov av att bytas ut, vilket innebär att detta arbete behöver spridas ut över flera år.

För de sträckor där det saknas belysning i dag finns ännu inget förslag på belysningsregler. Det innebär att nyanläggning på dessa platser ännu inte går att svara på då kriterier för var det ska finnas belysning och omfattningen på dessa nya anläggningar saknas. Tillvägagångssättet för hur en by ska ansöka om att få ny belysning kommer även att tas fram i samband med att dessa regler kommer på plats.

Anders Saadio, verksamhetschef gator och parker, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa