Det är hög tid att skrota regionerna

Insändare 2 september 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag finns 21 regioner i Sverige som hanterar primärvård och sjukhus. Regionerna har 539 politiska förtroendevalda som är ordf./vice,
3 272 ordinarie ledamöter (3594 ersättare). Heltidsarvode ligger i snitt runt 70 800 kronor i månaden. En gigantisk summa som betalas ut varje år till politiker som har väldigt liten kunskap om sjukhusvård. 

Regionerna har 8 olika datasystem som hanterar journaler vilket leder till svårigheter att kommunicera mellan olika regioner, dessutom enorma kostnader att köpa in och hålla igång dessa IT-system. Framtidsplanen lutar mot 3–4 system: Frågan varför man ej går över till ett system? 

Det finns cirka 9 500 byråkrater anställda inom regionerna, var tredje anställd är byråkrat. 

Lägg ner dagens 21 regioner och gör om till en huvudman för hela Sverige, med detta får man ett datasystem, färre byråkrater och framför allt inga politiker i det ”dagliga jobbet”. Det politiska att endast fastställa den totala skatt som skall gälla för svenska skattebetalare och lika för alla. 

Skattebetalare 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa