Den gröna omställningen saknas i Bergsbyn

Skribenten saknar det gröna tänket när det byggs på Bergsbyns industriområde.

Skribenten saknar det gröna tänket när det byggs på Bergsbyns industriområde.

Foto: Lars Andersson

Insändare2022-09-22 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det byggs nu många och enorma fabrikslokaler på Bergsbyns industriområde som tidigare var orörd skogsmark. Nu strävar vi mot ett koldioxidneutralt och grönt samhälle men det syns inte på det nya området där man har avverkat närmare 200 ha skog som tidigare band kol men nu istället bidrar området till ökade koldioxidutsläpp. 

Så man kan undra vad man gör för att kompensera för de ökade utsläppen? Varför placerar man inte solfångare på dessa enorma takytor för att på så sätt minska behovet av el, för det måste rymmas 10.000-tals kvm med solpaneler? Sedan kan man fråga sig varför man inte har gröna tak med växter som Sedum för att på så sätt bidra till att binda koldioxiden och kompensera för kalhygget av området?

Man kan också ställa frågan varför samhället inte kräver sådana åtgärder vid nyetableringar och företagen inom området som säger sig arbeta för och vilja bidra till den gröna omställningen av samhället gör inga ansatser att själva bidra till ett klimatneutralt samhälle med sina byggnader och anläggningar?

Undrande