Den ena myndigheten vet inte vad den andra gör

Skribenten funderar över föroreningar i exempelvis Örviken och myndigheters kunskaper om detta.
Skribenten funderar över föroreningar i exempelvis Örviken och myndigheters kunskaper om detta.

Kommer man någon gång sluta fundera över hur dålig kunskap Skellefteås myndigheter har.

Insändare 5 oktober 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu senast har man konstaterat med mätningar gjorda under 2022-2023, att i Bureå och Örviken är förorenad av tungmetaller i jordlagren. Det upptäcktes när man började göra geologiska undersökningar inför byggandet.  Vilket innebär att man har lagt pengar på en detaljplan som tillåter att man bygger bostäder. Men varför har inte Skellefteå kommuns myndigheter kontroll över sin egen hemkommun?  

De har tydligen inte har kontroll över är Rönnskärsverkens tidigare massiva utsläpp av ett flertal tungmetaller.  Nu har man valt att pausa planerade husbyggnationer i  Bureå och Örviken. 1977 gjordes det en utredning beställd av dåvarande hälsovårdsnämnd i Skellefteå kommun. Utredningen utfördes av Statens Lantbrukskemiska laboratorium i Uppsala. Där redovisar man hur mycket nedfallet från Rönnskärsverken påverkar växtligheten kopplat till bär och grönsaker i områdena Bureå, Yttervik och Skellefteå centralort.

De tungmetaller man analyserade var svavel, kvicksilver, silver, kadmium, bly, arsenik, koppar och zink. Alla dessa tungmetaller har man hittat i Bureå och Yttervik i olik utsträckning. På den tiden varnade man för kadmium och bly som hade förhöjda värden på bär och grönsaker. Referensramen var satt utifrån WHO:s normer. Normer som inte håller idag. Och på den tiden var riskgruppen veganer som hämtade och åt från dessa områdena. Dessas WHO-s gränsvärden är med säkerhet inte gällande idag. Betydligt lägre än på den tiden.

Om man sammanfattar så har inte jordmånen i de områdena blivit bättre, kom ihåg att denna utredning gjordes 1977. Skellefteå centralort klarade sig 1977 men har man överhuvudtaget tagit mätresultat idag på tungmetaller i centralorten, när man är tagna på sängen i Bureå och Örviken? Att odla grönsaker och rotfrukter inom Bureå och Örvikens område, men även på flera andra platser, kan i förlängningen vara ohälsosamt.

Så varför är detta en nyhet för de bygg och miljökontoret i Skellefteå? Pratar man inte med varandra? En av dessa myndigheter borde ha kontroll över nedfallet som har förekommit i decennier. Och dessa metaller försvinner inte självmant.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa