Demokratin hotas inifrån med stöd av lagen

Skribenten menar att skändning med stöd av lagen är ett hot mot demokratin.

Skribenten menar att skändning med stöd av lagen är ett hot mot demokratin.

Foto: SvD/TT

Insändare2023-01-30 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Religioner, Bibeln, Koranen, flaggor uråldriga seder och bruk skändas och bränns av både enskilda och organisationer. De som gör det anser det vara en ostraffbar rättighet med stöd av yttrandefriheten och demonstrationsrätten.

Kan det vara riktigt? Menade grundlagsstiftarna verkligen att även uttalanden och aktiviteter som kränker andra människor omfattas att av nämnda friheter? Vad säger förarbetena till dessa lagar? Kan det vara så att man då lagarna stiftades förutsatte man att medborgarna inte kunde tänkas göra sådana avsteg från vanlig hyfs?

Kan den som säger och handlar så med stöd illa ändå kan åtalas enligt andra lagar, exempelvis hets mot folkgrupp, Vållande av fysisk eller psykisk skada, hädelse eller något annat?